Tracheo-bronchoscopie

Tracheo-bronchoscopie

Met behulp van een dunne flexibele bronchoscoop kunnen wij keel, stembanden, luchtpijp en de vertakkingen van de bronchiën bekijken. Bronchoscopie is geschikt om structurele afwijkingen van de grote luchtwegen te herkennen. We denken dan vooral aan trachea collaps, nieuwvormingen, ontstekingen, bloedingen, vreemde voorwerpen en eventuele druk van buitenaf op de luchtwegen. Tijdens deze scopie is het ook mogelijk om materiaal te verzamelen voor nader onderzoek zoals bacteriekweek, weefselonderzoek van biopten, schimmelkweek enz. enz.

Hoewel wij geen specialist zijn kunnen wij toch behoorlijk deze diagnostiek gebruiken. Komen wij er niet uit dan wordt u alsnog verwezen naar een specialist-longarts of verwijzen wij u voor nader onderzoek met MRI en/of CT-scan.