Endoscopie

Endoscopie en kijkoperatie

Bij de mensen worden de laatste 20 jaar de meest voorkomende operaties al via een kijkoperatie gedaan. Sinds kort wordt zelfs alvleesklierkanker bij mensen ook endoscopisch aangepakt. Langzamerhand worden kijkoperaties bij de dieren steeds meer toegepast.

Het vergt een flinke investering in het benodigde instrumentarium en apparatuur. Bovendien vereist deze techniek een speciale opleiding en training van chirurg en operatieassistentie. Aan al deze voorwaarden voldoen wij. Inmiddels hebben wij al diverse jaren ervaring!! De resultaten zijn uitstekend.

Met de term endoscopie wordt kijken in het inwendige van het dier bedoeld. We kijken zowat door sleutelgaten en met recht noemen wij het dan ook  ”keyhole surgery”. De  werkzaamheden kunnen we verdelen in chirurgische en diagnostische onderdelen. Bij de chirurgische endoscopie hebben we het over operaties zoals de endoscopische sterilisatie van teven, de castratie van cryptorche reuen, verwijderen van hartzakjes bij een hydropericard enz.  Bij de diagnostische endoscopie zoeken wij naar de oorzaak van aandoeningen of klachten. In de buik kijken we naar alle orgaansystemen, zo nodig kunnen wij biopten nemen voor  weefselonderzoek. Ook de luchtpijp, de longen, de slokdarm en maag kunnen worden bekeken: zie onder tracheo-bronchoscopie, gastroscopie of rhinoscopie.