Ontlastingonderzoek

Ontlastingonderzoek

Ontlastingonderzoek geeft ons vooral informatie over het maagdarmkanaal. De maag en darmen zorgen voor de vertering en opname van het voedsel. Indien daar wat aan hapert merken we dat meteen in de ontlasting. De ontlasting onderwerpen we dan aan een verteringsonderzoek, een bacteriologisch onderzoek of een parasitair onderzoek. De keuze van het onderzoek wordt gemaakt aan de hand van de anamnese en lichamelijk onderzoek van het huisdier.

Vogel en reptielenontlasting onderzoeken wij regelmatig op aanwezigheid van parasieten zoals wormen en coccidiën met behulp van ophoping, de flotatiemethode.

Een deel van de testen laten wij verrichten door het laboratorium op de Faculteit Diergeneeskunde. Veel testen doen wij zelf. Als voorbeeld hieronder een Giardia-test. In de ontlasting van dit dier met diarree bleek deze parasiet te zitten. Bij de test kleurde naast de controle stip een tweede stip op, dit is het bewijs  voor de aanwezigheid van Giardia. Overigens is deze infectie een zoönose, d.w.z. dat de infectie ook naar eigenaar en familieleden kan overgaan.

Positiefe Giardiatest

 

Positieve Giardiatest