Oogonderzoek

Oog onderzoekingen:  oogdrukmetingen en  oogspiegelen.

Met de Reichert Tonopen meten wij de oogboldruk nadat wij eerst het oogoppervlak wat verdoofd hebben. Een te hoge oogdruk is gevaarlijk en chronisch glaucoom leidt tot blindheid. In de ergste gevallen gaat het oog verloren en moet het verwijderd worden.

Tijdens het oogspiegelen kijken wij in de diepere delen van het oog en controleren wij voorste oogkamer, lens, achterste oogkamer en netvlies etc.