Privacybeleid

Dierenkliniek Castricum is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Het privacybeleid is van toepassing op elk gebruik van onze website en op alle persoonsgegevens die geregistreerd worden in onze praktijk.
Wij nemen onze verplichtingen ten aanzien van uw privacy en de verwerking en doorgifte van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de overdracht en het bewaren van gegevens veilig verlopen.

Wij verzoeken u om ons privacybeleid aandachtig te lezen omdat daarin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verzamelen. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in dit privacybeleid.

Dierenkliniek Castricum legt uw gegevens vast als u producten of diensten van ons afneemt. Dierenkliniek Castricum verwerkt uw persoonlijke gegevens zoals u deze zelf aan ons verstrekt of in geval wij uw persoonsgegevens van derde partijen ontvangen, bijvoorbeeld indien u bij deze derde partijen heeft aangegeven informatie over onze producten of diensten te willen ontvangen of u bij deze partijen uw interesse heeft aangegeven voor de door ons verleende producten en/of dienst

Dit gaat om:

– Voorletter(s) en achternaam

– m/v – adresgegevens

– telefoonnummer(s)

– e-mailadres

– IP-adres

Dierenkliniek Castricum verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Onze website/praktijk heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van minderjarige personen. Mocht u onverhoopt merken dat wij toch zonder ouderlijke toestemming gegevens verzameld hebben van een minderjarige, neemt u dan contact met ons op.

Dierenkliniek Castricum gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

-Contact op te kunnen nemen om uitslagen door te geven, telefonisch overleg te voeren, een afspraak te verzetten en dergelijke, zoals van belang voor een correcte uitoefening van ons vak.

-Het aanmaken en bijhouden van de medische gegevens van uw huisdier (patientenkaart)

– Voor het versturen van facturen zowel elektronisch als per post.

-Om u te informeren over lopende en toekomstige activiteiten en aanbiedingen, zowel per post, telefoon of e-mail.

-Voor het versturen van nieuwsbrieven of herinneringskaarten zowel elektronisch als per post.

Dierenkliniek Castricum bewaard uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Uw gegevens worden bewaard zolang u nog huisdieren heeft en/of van onze diensten gebruik wil maken. Mocht u willen dat uw gegevens verwijderd worden, neemt u dan contact met ons op.

Dierenkliniek Castricum verstrekt uitsluitend in overleg met u uw gegevens aan derden, bijvoorbeeld bij een doorverwijzing naar een specialisten kliniek / dierfysiotherapeut / gedragstherapeut, een opdracht aan een laboratorium / crematorium etc.

Dierenkliniek Castricum maakt in haar website geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens maken wij gebruik van het nieuwste programma van veterinaire software leverancier Corilus, met wie wij een verwerkersovereenkomst hebben. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dierenkliniek Castricum. Bovendien heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid, dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens door te sturen naar uzelf of een door u aangewezen organisatie. Neemt u contact met ons op indien u een dergelijk verzoek heeft. Zie contact gegevens.

Dierenkliniek Castricum neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.